Υπολογισμός τιμής πετρελαίου
* Η τιμή υπολογίζεται βάσει τις τρέχουσας online τιμής πετρελαίου